huyện nhà bè lên quận

Bí thư thành ủy đưa ý kiến: 3 huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè lên quận

Ba huyện gồm Bình Chánh, Hóc Môn và Nhà Bè đều có dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh nên có thể được